نقدی بر نظریه ‘رؤیاهای رسولانه’ عبدالکریم سروش


تاریخ :خرداد ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

نقدی بر نظریه ‘رؤیاهای رسولانه’ عبدالکریم سروشدر این نوشتار تلاش خواهم کرد به نقد تؤام نظریه دکتر سروش: «قرآن به منزله رؤیاهای پیامبر»، و دو برنامه پرگار که به آن اختصاص داشت بپردازم، ضمن آنکه لازم ست چارچوب نظریه نیز اجمالا بازگو شود. چون ناچار به رعایت اختصار هستم… نقدی بر نظریه ‘رؤیاهای رسولانه’ عبدالکریم …

تصویر ندارد

نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروشسروش اعتقادی به وحی به عنوان پیام الهی به واسطه یا با واسطه جبرئیل ندارد و آن را برگرفته از تجربه شخصی تحت تأثیر عوامل محیطی و جسمانی و فرهنگی زمان خویش می‌داند نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروش سروش اعتقادی به وحی به …