آیا می توان با یک اذان و اقامه، چند نماز خواند؟

 

اذان و اقامه

احکام اذان و اقامه

 

اذان و اقامه

برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیّه (نمازهای واجبی که در هر روز خوانده می شود) اذان و اقامه بگویند. اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگویند، صحیح نیست.

 

اذان

اللّهُ‏ أَکْبَرُ (۴)

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إلّا اللّهُ (۲)

أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّهِ (۲)

اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّاً وَلِىُّ اللّهُ (۲)

حَیَّ عَلَی الصَّلاهِ (۲)

حَیَّ عَلی الفَلٰاحِ (۲)

حَیَّ عَلیٰ خَیرِ الْعَمَلِ (۲)

اللّهُ‏ أَکْبَرُ (۲)

لا إِلٰهَ إلّا اللّهُ (۲)

 

اقامه

اللّهُ‏ أَکْبَرُ (۲)

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إلّا اللّهُ (۲)

أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّهِ (۲)

اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّاً وَلِىُّ اللّهُ (۲)

حَیَّ عَلَی الصَّلاهِ (۲)

حَیَّ عَلی الفَلٰاحِ (۲)

حَیَّ عَلیٰ خَیرِ الْعَمَلِ (۲)

قَدْ قٰامَتِ الصَّلاَهُ (۲)

اللّهُ‏ أَکْبَرُ (۲)

لا إِلٰهَ إلّا اللّهُ

 

پرسش: آیا می توان با یک اذان و اقامه، چند نماز خواند؟

پاسخ: اذان و اقامه نماز باید در تمام جملات آن با قصد قربت و اخلاص و نیز به عربی صحیح گفته شود و اگر اذان و اقامه بین چند نماز مشترک باشد باید معیّن شود که برای کدام نماز گفته می‌شود مثلاً کسی که قصد خواندن نماز ادا و نماز قضا دارد باید معیّن کند اذان و اقامه‌ای که می‌گوید برای کدام نماز است، یا کسی که قصد دارد چند نماز قضا بخواند باید معیّن کند اذان و اقامه‌ای که می‌گوید برای کدام نماز قضا است.

(آیت الله سیستانی/مسأله ۱۰۹۸)

 

پرسش: اگر بخواهم چند نماز قضا را بخوانم آیا باید برای هر کدام جداگانه اذان و اقامه بگویم؟

پاسخ: می توان یک اذان و اقامه گفت و چندین نماز قضا را خواند.

(استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی)

 

پرسش: آیا می توان با یک اذان و اقامه، چند نماز خواند؟

پاسخ: امّا در مورد اذان و اقامه و تعدّد آنها برای نمازهای واجب، باید گفت: نماز گزار در نماز ظهر و مغرب و صبح می تواند هم اذان بگوید و هم اقامه، ولی اگر نماز عصر را بدون فاصله یا با فاصله کمی پس از نماز ظهر (بعضی از مراجع این فاصله را به فاصله شدن نافله قبول کرده اند ولی بعضی فاصله شدن نافله و تعقیب را کافی نمی دانند) و یا نماز عشا را بدون فاصله یا با فاصله کم بعد از نماز مغرب بخواند، اذان دوّم که همان اذان برای نماز عصر و عشا است ساقط می شود.

 

پس با هر اذان و اقامه، می توان یک نماز صبح و یک نماز ظهر به همراه عصر و یک نماز مغرب به همراه عشا (در صورتی که بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء فاصله ای نباشد) خواند، ولی اگر فاصله ایجاد شود نمازگزار می تواند برای هر کدام از نمازهای واجب، یک اذان و اقامه جداگانه بگوید. امّا در هر صورت، هر نماز واجبی می تواند یک اقامه جداگانه داشته باشد.

(استفتائات حضرت آیت الله هادوی تهرانی)

 

• اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.

 

• کسی  که اذان و اقامه دیگری را شنیده، چه با او گفته باشد یا نه، درصورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد،می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید.

 

دیدگاه ها مسدود شده اند .