مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست


تاریخ :شهریور ۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست
در دو جا می توان نماز واجب را نشسته خواند.

مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست

در دو جا می توان نماز واجب را نشسته خواند.
مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست

قدیر نیوز

دیدگاه ها مسدود شده اند .