یک خاخام یهودی خواستار کشتار فلسطینیان شد


تاریخ :تیر ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

یک خاخام یهودی خواستار کشتار فلسطینیان شد
خاخام اعظم شهر صفد در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ خواستار قتل عام و کشتار فلسطینیان شد.

یک خاخام یهودی خواستار کشتار فلسطینیان شد

خاخام اعظم شهر صفد در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ خواستار قتل عام و کشتار فلسطینیان شد.
یک خاخام یهودی خواستار کشتار فلسطینیان شد

یوزر نود ۳۲ ورژن ۸

دانلود فیلم خارجی

دیدگاه ها مسدود شده اند .