پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس


تاریخ :مرداد ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس
عیاد حنا شاکر ۸۵ ساله از جوانی حافظ و معلم قرآن بود و تاکنون حفظ قرآن کریم را به ۱۵۰۰ مسلمان آموزش داده است.

پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس

عیاد حنا شاکر ۸۵ ساله از جوانی حافظ و معلم قرآن بود و تاکنون حفظ قرآن کریم را به ۱۵۰۰ مسلمان آموزش داده است.
پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس

ماشین های جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .