پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است


تاریخ :آذر ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است
رهبر کاتولیک های جهان با هشدار به خبرنگاران جهان تاکید کرد انتشار اخبار دروغ و جعلی گناه است.

پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است

رهبر کاتولیک های جهان با هشدار به خبرنگاران جهان تاکید کرد انتشار اخبار دروغ و جعلی گناه است.
پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است

دیدگاه ها مسدود شده اند .