قرآن در کنار صلیب مسیحیان برافراشته شد!


تاریخ :آذر ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

قرآن در کنار صلیب مسیحیان برافراشته شد!
اقدام بانوی مسلمان مصری در حمل نسخه‌ای از قرآن و صلیب در مقابل کلیسای جامع قبطی‌ها در منطقه «العباسیه» قاهره که دیروز هدف حمله تروریستی قرار گرفت، با استقبال مسیحیان قبطی مواجه شد.

قرآن در کنار صلیب مسیحیان برافراشته شد!

اقدام بانوی مسلمان مصری در حمل نسخه‌ای از قرآن و صلیب در مقابل کلیسای جامع قبطی‌ها در منطقه «العباسیه» قاهره که دیروز هدف حمله تروریستی قرار گرفت، با استقبال مسیحیان قبطی مواجه شد.
قرآن در کنار صلیب مسیحیان برافراشته شد!

دیدگاه ها مسدود شده اند .