عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند


تاریخ :شهریور ۹, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز

عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند
عرفه، روز عبادت و نیایش به درگاه الهی و روز بارش رحمت و مغفرت و عفو عمومی است.

عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند

عرفه، روز عبادت و نیایش به درگاه الهی و روز بارش رحمت و مغفرت و عفو عمومی است.
عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند

دیدگاه ها مسدود شده اند .