روایت مجری ضدانقلاب از حضور مبلغان‌سعودی در مساجدآمریکا +فیلم
در یکی از برنامه های ماهواره ای مجری برنامه به انتقاد از وجود تفکرات اسلام افراطی در آمریکا که از سوی عربستان حمایت می شوند، پرداخته و روایت خود را از حضور در مساجد آمریکا و محافل ترویج اسلام افراطی در معرض دید عموم قرار می دهد.

روایت مجری ضدانقلاب از حضور مبلغان‌سعودی در مساجدآمریکا +فیلم

در یکی از برنامه های ماهواره ای مجری برنامه به انتقاد از وجود تفکرات اسلام افراطی در آمریکا که از سوی عربستان حمایت می شوند، پرداخته و روایت خود را از حضور در مساجد آمریکا و محافل ترویج اسلام افراطی در معرض دید عموم قرار می دهد.
روایت مجری ضدانقلاب از حضور مبلغان‌سعودی در مساجدآمریکا +فیلم

گوشی موبایل

دیدگاه ها مسدود شده اند .