دستگیری مجرمی که میخواست مسجدی را به آتش بکشد!


تاریخ :مرداد ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

دستگیری مجرمی که میخواست مسجدی را به آتش بکشد!
یکی از اهالی ماساچوست که تهدید کرده بود قصد آتش زدن مسجد بوستون را دارد دستگیر و متهم شناخته شد.

دستگیری مجرمی که میخواست مسجدی را به آتش بکشد!

یکی از اهالی ماساچوست که تهدید کرده بود قصد آتش زدن مسجد بوستون را دارد دستگیر و متهم شناخته شد.
دستگیری مجرمی که میخواست مسجدی را به آتش بکشد!

بازار بورس

دیدگاه ها مسدود شده اند .