حبس خانگی امام جمعه الاحساء عربستان


تاریخ :بهمن ۲۴, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

دستگاه امنیتی رژیم سعودی به منظور جلوگیری از سخنرانی امام جمعه الاحساء دستور حبس خانگی وی را صادر کرده است.

استخدام

مدرسه

دیدگاه ها مسدود شده اند .