برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم


تاریخ :اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم
آنچه از اهل بیت نقل شده است معیار حق و باطل است

برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم

آنچه از اهل بیت نقل شده است معیار حق و باطل است
برای فهم بهتر قرآن هیچ راهی به جز تمسک به اهل بیت(ع) نداریم

آپدیت نود ۳۲ ورژن ۴

مرکز فیلم

دیدگاه ها مسدود شده اند .