آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟


تاریخ :آذر ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟
مفتی تونس گفت: توبه حقیقی از تررویست ها سر نمی زند و از سوی دیگر آنها مسئول خون شهدا هستند که باید به جزای اعمال خود برسند.

آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟

مفتی تونس گفت: توبه حقیقی از تررویست ها سر نمی زند و از سوی دیگر آنها مسئول خون شهدا هستند که باید به جزای اعمال خود برسند.
آیا توبه داعشی ها پذیرفته می شود؟

دیدگاه ها مسدود شده اند .