مستبصر ۴۰ ساله پاکستانی به شهادت رسید


تاریخ :اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مستبصر ۴۰ ساله پاکستانی به شهادت رسیدسیدخرم زاکی و دوستش رائو خالد در رستورانی در شمال کراچی مشغول صرف غذا بودند که مردان مسلح ناشناس سوار بر موتور از راه رسیده ، آن‌ها را به گلوله بسته و از صحنه جنایت می‌گریزند. مستبصر ۴۰ ساله پاکستانی به شهادت رسید سیدخرم زاکی و دوستش رائو خالد …