مجتهد ۱۶ ساله شیعه


تاریخ :اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مجتهد ۱۶ ساله شیعهمن به خواهش فرزند عزیزم محمد کتاب «اَلفَین» را املا نمودم. خداوند مرا فدای او گرداند و از بدی ‌ها دور بدارد. مجتهد ۱۶ ساله شیعه من به خواهش فرزند عزیزم محمد کتاب «اَلفَین» را املا نمودم. خداوند مرا فدای او گرداند و از بدی ‌ها دور بدارد.مجتهد ۱۶ ساله شیعه بک …