کلّ سوره یوسف(ع) در یک جمله +عکس


تاریخ :خرداد ۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

کلّ سوره یوسف(ع) در یک جمله +عکساز جمله موضوعاتی که در دین مبین اسلام به آن تاکید شده است مساله حیا و شرم از خداوند متعال است. کلّ سوره یوسف(ع) در یک جمله +عکس از جمله موضوعاتی که در دین مبین اسلام به آن تاکید شده است مساله حیا و شرم از خداوند متعال است.کلّ …