تصویر ندارد

یهودیان و مسیحیان آمریکا به پشتیبانی از مسلمانان پرداختندگروهی از سازمان‌های یهودی، مسیحی و اسلامی ایالت نیوجرسی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تیراندازی به امام مسجد الفرقان نیویورک و کشته‌شدن او و همراهش را محکوم کردند. یهودیان و مسیحیان آمریکا به پشتیبانی از مسلمانان پرداختند گروهی از سازمان‌های یهودی، مسیحی و اسلامی ایالت نیوجرسی آمریکا با …