تصویر ندارد

ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر استده گروه از امت من در قیامت مورد غضب خدا واقع شوند و به دوزخ درآیند. ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر است ده گروه از امت من در قیامت مورد …

ادامه نوشته | پیوند پایدار | دیدگاه‌ها برای ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر است بسته هستند
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,