حکم پول گرفتن معلم برای نمره دادن


تاریخ :بهمن ۲, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اگر معلمی برای دادن نمره به دانش آموز که نمره کم آورده است پول بگیرد؟ cars