کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد


تاریخ :مرداد ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شدیک خردسال نابغه در شهر «زاریا» نیجریه که تنها سه سال دارد، موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد. کودک سه ساله ای که حافظ کل قرآن شد یک خردسال نابغه در شهر «زاریا» نیجریه که تنها سه سال دارد، موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد.کودک …