کاری که در هیچ شرایطی از آدم ساقط نمیشه +عکس


تاریخ :اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

کاری که در هیچ شرایطی از آدم ساقط نمیشه +عکسبعضیا به هر بهانه ای نماز رو تعطیل می کنن. اما نماز در هیچ شرایطی از آدم ساقط نمیشه. کاری که در هیچ شرایطی از آدم ساقط نمیشه +عکس بعضیا به هر بهانه ای نماز رو تعطیل می کنن. اما نماز در هیچ شرایطی از آدم …