تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف


تاریخ :آذر ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریفرییس جمعیت قولنا و العمل لبنان برپایی دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس را خواستار شد. تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف رییس جمعیت قولنا و العمل لبنان برپایی دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس را خواستار شد.تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف