سه روایت تکان‌دهنده خبرنگاران هندو درباره کشمیر


تاریخ :تیر ۳۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

سه روایت تکان‌دهنده خبرنگاران هندو درباره کشمیراین روزها کشمیر صحنه درگیری‌ها و حوادث خونین است، مسئله کشمیر، تازه و اتفاقی گذرا نیست. سالهاست که این منطقه باعث تنش و درگیری در شبه قاره هند شده است و دو کشور هند و پاکستان ادعای مالکیت این منطقه را دارند. سه روایت تکان‌دهنده خبرنگاران هندو درباره کشمیر …