تجافی درنماز چیست؟


تاریخ :اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تجافی درنماز چیست؟تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است تجافی درنماز چیست؟ تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در …

آثار انفاق چیست؟


تاریخ :فروردین ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آثار انفاق چیست؟انفاق یعنی بخشش از چیزی که انسان در اختیار دارد و می‌تواند به دیگران بدهد. این چیز می‌تواند علم باشد، یا مال و ثروت و یا حتی انفاق محبت و همدلی و همدردی با دیگران. آثار انفاق چیست؟ انفاق یعنی بخشش از چیزی که انسان در اختیار دارد و می‌تواند به دیگران بدهد. …