فرق خلیفه الله با خلیفه الرسول در چیست؟


تاریخ :بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

در اطلاق عنوان خلیفة الله بر پیامبر و جانشین او، فرقی نیست. اگرچه این عنوان، یک عنوان تشکیکی است نه یک عنوان متواطی. یعنی اینگونه نیست که تمام افرادی که تحت عنوان خلیفة الله قرار می گیرند، از یک رتبه یا درجه برخوردار باشند. بلکه بعضی بر بعضی دیگر برتری دارند. دانلود سریال قدیر نیوز