آثار انفاق چیست؟


تاریخ :فروردین ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آثار انفاق چیست؟انفاق یعنی بخشش از چیزی که انسان در اختیار دارد و می‌تواند به دیگران بدهد. این چیز می‌تواند علم باشد، یا مال و ثروت و یا حتی انفاق محبت و همدلی و همدردی با دیگران. آثار انفاق چیست؟ انفاق یعنی بخشش از چیزی که انسان در اختیار دارد و می‌تواند به دیگران بدهد. …