پیشوایان واقعی مردم


تاریخ :اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پیشوایان واقعی مردمما خاندان، ياوران، اوصياء، وارثان و سزاوارترين مردم براى دست يافتن به مقام پیامبر(ص) در ميان مردم هستیم. پیشوایان واقعی مردم ما خاندان، ياوران، اوصياء، وارثان و سزاوارترين مردم براى دست يافتن به مقام پیامبر(ص) در ميان مردم هستیم.پیشوایان واقعی مردم بک لینک رنک ۶ خبرگزاری اصفحان