چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن


تاریخ :تیر ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتنیکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود. چند پیشنهاد برای سهولت روزه گرفتن یکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل …