وقتی سیدحسن خمینی راننده هاشمی رفسنجانی شد +عکس


تاریخ :فروردین ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اخیرا هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی با یکدیگر به شمال سفر کرده بودند. cars مرجع سلامتی