ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»


تاریخ :مرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»به نظر می‌رسد استعمارگران با فرصت‌طلبی مترصد سوءاستفاده از این محمل برای خدشه در وحدت کشور و تشدید منازعه مذهبی هستند. ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی» به نظر می‌رسد استعمارگران با فرصت‌طلبی مترصد سوءاستفاده از این محمل برای خدشه در وحدت کشور و تشدید منازعه مذهبی هستند.ورود بی‌بی‌سی به …