ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»


تاریخ :مرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی»به نظر می‌رسد استعمارگران با فرصت‌طلبی مترصد سوءاستفاده از این محمل برای خدشه در وحدت کشور و تشدید منازعه مذهبی هستند. ورود بی‌بی‌سی به حاشیه‎‌های طنز «دورهمی» به نظر می‌رسد استعمارگران با فرصت‌طلبی مترصد سوءاستفاده از این محمل برای خدشه در وحدت کشور و تشدید منازعه مذهبی هستند.ورود بی‌بی‌سی به …

ورود خوراکی و نوشیدنی به مسجد«سیده زینب(س)» قاهره ممنوع!


تاریخ :اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ورود خوراکی و نوشیدنی به مسجد«سیده زینب(س)» قاهره ممنوع!خبرگزاری شبستان: مدیریت مسجد «سیده زینب(س)» قاهره تاکید کرد که ورود هر گونه خوراکی و نوشیدنی به داخل مسجد جایز نیست. ورود خوراکی و نوشیدنی به مسجد«سیده زینب(س)» قاهره ممنوع! خبرگزاری شبستان: مدیریت مسجد «سیده زینب(س)» قاهره تاکید کرد که ورود هر گونه خوراکی و نوشیدنی به …