حکم مصرف شراب به حدی که مست نکند


تاریخ :اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حکم مصرف شراب به حدی که مست نکندحضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره نوشیدن شراب در حدی باشد که انسان را از حالت خود درنیاورد پاسخ گفته است. حکم مصرف شراب به حدی که مست نکند حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره نوشیدن شراب در حدی باشد که انسان را از حالت خود …