عوامل ترک نماز


تاریخ :خرداد ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

عوامل ترک نمازاز دلایل اهمیت نماز اینکه حج با این همه عظمت در عمر یک بار واجب می‌شود، روزه در سال یک بار واجب است اما واجب است که در طول روز پنج بار نماز بخوانیم. عوامل ترک نماز از دلایل اهمیت نماز اینکه حج با این همه عظمت در عمر یک بار واجب می‌شود، …