سوره ای به نام جزئی از نماز


تاریخ :فروردین ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

سوره ای به نام جزئی از نماز«رب» را در فارسی، پروردگار معنا می‌کنند و «رب العالمین» یعنی پروردگار جهانیان. سوره ای به نام جزئی از نماز «رب» را در فارسی، پروردگار معنا می‌کنند و «رب العالمین» یعنی پروردگار جهانیان.سوره ای به نام جزئی از نماز خرید بک لینک