تصویر ندارد

فیلمی دیده نشده از تلاوت شهریار پرهیزکار در حضور مقام معظم رهبری فیلمی دیده نشده از تلاوت شهریار پرهیزکار در حضور مقام معظم رهبری فیلمی دیده نشده از تلاوت شهریار پرهیزکار در حضور مقام معظم رهبری آهنگ جدید