مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم


تاریخ :خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلمیک مبلغ مصری مدعی شد که بیمه عمر حرام است زیرا با ایمان به تقدیر الهی، در تناقض است. مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم یک مبلغ مصری مدعی شد که بیمه عمر حرام است زیرا با ایمان به تقدیر الهی، در تناقض است.مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم ganool …

رمزگشایی استاد مصری از حروف مقطعه قرآن


تاریخ :فروردین ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

رمزگشایی استاد مصری از حروف مقطعه قرآن«عبدالرحیم خلف»، استاد باستان‌شناسی و هنرهای اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه «حلوان» مصر، در پژوهشی جدید تصریح کرد که قرآن کریم تنها با 14 حرف مقطعه نوشته شده است. رمزگشایی استاد مصری از حروف مقطعه قرآن «عبدالرحیم خلف»، استاد باستان‌شناسی و هنرهای اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه «حلوان» مصر، در پژوهشی …

قاری مصری مراتهدید به قتل کردند


تاریخ :بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

برخی در فیسبوک من را تهدید کردند که اگر این ادعا را مطرح نکنم من را به قتل می‌رسانند. خبر دانشجویی اندروید