تصویر ندارد

مقایسه پیاده روی اربعین با مناسک حج از نگاه نویسنده مصریپایگاه خبری مصر تایمز، در مقاله‌ای به مقایسه نوع برگزاری اربعین حسینی در کربلا و مناسک حج در عربستان از نگاه مردم مصر پرداخت. مقایسه پیاده روی اربعین با مناسک حج از نگاه نویسنده مصری پایگاه خبری مصر تایمز، در مقاله‌ای به مقایسه نوع برگزاری …