تصویر ندارد

مسلمانان فرانسه خطرات افراط‌گرایی را بیشتر لمس می کنندمسلمانان فرانسه پیش‌تر به دور از توجهات در کنار سایر شهروندان در این کشور سکولار زندگی می‌کردند؛ اما اکنون مجبور هستند که سخن بگویند و نقش پر‌ رنگ‌تری برای مقابله با تهدید افراط‌گرایان داشته باشند. مسلمانان فرانسه خطرات افراط‌گرایی را بیشتر لمس می کنند مسلمانان فرانسه پیش‌تر …