مسجدی که دو قبله دارد


تاریخ :فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مسجدی که دو قبله داردیهودیان به مسلمانان می‌گفتند که شما قبله نداريد و به سوی قبله ما نماز می‌خوانید… مسجدی که دو قبله دارد یهودیان به مسلمانان می‌گفتند که شما قبله نداريد و به سوی قبله ما نماز می‌خوانید…مسجدی که دو قبله دارد خرید بک لینک bluray movie download