ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی


تاریخ :مرداد ۲۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیاییروزی که موبایل مریم مسلمان ـ ماریای مسیحی سابق ـ شروع به گفتن اذان کرد، تعجب در چهره والدینش به صورت مشهودی احساس می‌شد. ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی روزی که موبایل مریم مسلمان ـ ماریای مسیحی سابق ـ شروع به گفتن اذان کرد، تعجب در چهره والدینش به صورت مشهودی …