واکنش میرزای قمی به جهالت اهالی یک روستا!


تاریخ :خرداد ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

واکنش میرزای قمی به جهالت اهالی یک روستا!بهترین سرمایه برای انسان داشتن علم است که اگر همراه با عمل باشد موجب سعادت در دو جهان می‌گردد و در مقابل آن جهل است که البته جاهل بیش از اینکه به خودش آسیبی برساند، اطرافیان خود را اذیت می کند و گاهی در مقابل جاهل کاری جز …