تصویر ندارد

ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر استده گروه از امت من در قیامت مورد غضب خدا واقع شوند و به دوزخ درآیند. ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر است ده گروه از امت من در قیامت مورد …

ادامه نوشته | پیوند پایدار | دیدگاه‌ها برای ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر است بسته هستند
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
تصویر ندارد

انسان با سرمايه فطرت آفريده شده است و در فطرت الهي راه خير و شر با او باز نموده شده است. خرید غذا قرآن

ادامه نوشته | پیوند پایدار | دیدگاه‌ها برای چرا خداوند بدی را در ذات انسان قرار داده تا دچار گناه شود؟ بسته هستند
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,