روح ناپاک شیطان در کالبد سازمان مجاهدین! +فیلم


تاریخ :شهریور ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

روح ناپاک شیطان در کالبد سازمان مجاهدین! +فیلمرضا صفا مدیر شبکه مسیحی: خدا نکند که در ایران روزی مجاهدین قدرت پیدا کنند، چون اگر اینها قدرت پیدا کنند خیلی از ایرانی ها زیر مرگ می روند و کشتار زیادی خواهد شد. اینهمه ما ضد جمهوری اسلامی حرف زدیم و اینها اینقدر ما را تهدید نکردند …

راهپیمایی همجنس‌بازها در شهر مذهبی! +فیلم


تاریخ :مرداد ۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین و مذهب
تصویر ندارد

راهپیمایی همجنس‌بازها در شهر مذهبی! +فیلممناطق یادشده از پایگاه‌های اصلی فعالیت همجنس‌بازان هستند و به‌صورت مرتب از تجمعات این جماعت منحرف میزبانی می‌کنند. راهپیمایی همجنس‌بازها در شهر مذهبی! +فیلم مناطق یادشده از پایگاه‌های اصلی فعالیت همجنس‌بازان هستند و به‌صورت مرتب از تجمعات این جماعت منحرف میزبانی می‌کنند.راهپیمایی همجنس‌بازها در شهر مذهبی! +فیلم خرید بک لینک …

اشتباه ۲۰ ساله رسانه ملی در پخش یک دعای معروف +فیلم


تاریخ :خرداد ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اشتباه ۲۰ ساله رسانه ملی در پخش یک دعای معروف +فیلماین دعا با صدای دلنشین استاد موسوی قهار همنشین سحرهای مردم بوده که از سالهای دور تا به امروز، همواره از رسانه ملی پخش می شده است. اشتباه ۲۰ ساله رسانه ملی در پخش یک دعای معروف +فیلم این دعا با صدای دلنشین استاد موسوی …

فیلم/ اسلام در روسیه


تاریخ :فروردین ۱۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دسته‌بندی نشده
تصویر ندارد

فیلم/ اسلام در روسیه فیلم/ اسلام در روسیه فیلم/ اسلام در روسیه بک لینک