باغ فدک تنها ۴ تا درخت خرما داشته! +فیلم


تاریخ :مرداد ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

باغ فدک تنها ۴ تا درخت خرما داشته! +فیلممجری کم خرد وهابی مدعی می شود فدک ارزش چندانی نداشته و تنها ۴-۵ درخت خرما در آن وجود داشته است. این درحالی است که تنها ارزش اقتصادی درختان فدک، چیزی در حدود ۵۰ هزار درهم بوده است و این مبلغ برابر ارزش درختان شهری مانند کوفه …