مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم


تاریخ :خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلمیک مبلغ مصری مدعی شد که بیمه عمر حرام است زیرا با ایمان به تقدیر الهی، در تناقض است. مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم یک مبلغ مصری مدعی شد که بیمه عمر حرام است زیرا با ایمان به تقدیر الهی، در تناقض است.مبلغ مصری: بیمه حرام است! +فیلم ganool …