توهین شیخ فتنه گر به مردم شریف قــم +فیلم


تاریخ :اسفند ۲۵, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حسن اللهیاری ملقب به شیخ فتنه گر که با بیان دیدگاه های خاص خود مورد انزجار شیعیان قرار گرفته و به نماد “تشیع آمریکایی” مبدل شده، در جدیدترین اظهار نظر خود، به مردم انقلابی و همیشه در صحنه قم توهین نمود. اندروید سیستم اطلاع رسانی

در اسلام چیزی به نام دموکراسی نداریم! +فیلم


تاریخ :بهمن ۲۸, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :دین اسلام
تصویر ندارد

در این فیلم به خوبی می بینید که شبکه های وهابی نه تنها موافق دموکراسی نیستند بلکه با تفسیر اشتباه خود، اسلام را مخالف دموکراسی و انتخابات معرفی می کنند! سایت استخدامی دانلود موزیک