سرلشکر فیروزآبادی: جهان تشنه فهم مهدویت است


تاریخ :شهریور ۱۴, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

سرلشکر فیروزآبادی: جهان تشنه فهم مهدویت استمشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: باید راه امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) را در شرایط کنونی ادامه دهیم، اکنون بستر فعالیت در راستای مسیر آنها آماده شده و جهان تشنه فهم مهدویت شیعی است. سرلشکر فیروزآبادی: جهان تشنه فهم مهدویت است مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: باید …