پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است


تاریخ :آذر ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه استرهبر کاتولیک های جهان با هشدار به خبرنگاران جهان تاکید کرد انتشار اخبار دروغ و جعلی گناه است. پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است رهبر کاتولیک های جهان با هشدار به خبرنگاران جهان تاکید کرد انتشار اخبار دروغ و جعلی گناه است.پاپ فرانسیس: انتشار اخبار جعلی گناه است