تصویر ندارد

نمایشگاه «اسلام حقیقی را کشف کن» با سازماندهی بسیار خوبی که طی سالیان گذشته داشته، برای بسیاری از دانشجویان غیرمسلمان یک فعالیت فرهنگی شناخته شده است؛ بنابراین بازدیدکنندگان زیادی از سایر کشورها عازم نیوکاسل می‌شوند. خبر دانشجویی اندروید