پس از مدتها مسلمانان آتن صاحب مسجد می شوند +عکس


تاریخ :مرداد ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پس از مدتها مسلمانان آتن صاحب مسجد می شوند +عکسپس از دهه‌ها اعتراض، یونان آخرین گام‌های خود را به سمت تصویب ساخت اولین مسجد رسمی در آتن برمی‌دارد. پس از مدتها مسلمانان آتن صاحب مسجد می شوند +عکس پس از دهه‌ها اعتراض، یونان آخرین گام‌های خود را به سمت تصویب ساخت اولین مسجد رسمی در …